Academia Luz Reiki

reiki-image.png

Reiki

Reiki Personal Nivel 1

Reiki Profesional Nivel 2

Master Reiki

rtc - image (1).png

RTC

Certificación en:

Reiki 1 y 2

Código del síntoma

Análisis transgeneracional

Hipnosis Ericksoniana

Programación Neuro-Lingüística

maestria rtc - image.png

Maestría RTC

Certificación como instructor internacional y Master en Reiki Transmutación Consciente

  • Luz Reiki Facebook Page
  • Luz Mariella | Luz Reiki YouTube
  • Luz Reiki Instagram

 307 N 8th St. Prospect Park, New Jersey 07508 United States 

© 2013-2020 Luz Reiki Wellness Center, LLC. All Rights Reserved